Schepping

Terwijl men in Christelijk Nederland over elkaar heen valt in de discussie over evolutie of schepping, vergeet men een wezenlijk ding: de bijbel te openen en te bestuderen wat er werkelijk staat. Men begrijpt het niet en is dus eerder geneigd te geloven in niet bijbelse theorie├źn en verwerpt vervolgens de ‘schepping’ in 6 dagen.
Ik begrijp de verwarring omdat er overblijfselen zijn gevonden uit een tijd die ver ligt voor de schepping van Adam in Genesis 1. De aarde is ouder dan 6000 jaar. Dat is wetenschappelijk bewezen. Maar dan ook alleen maar dat. De evolutietheorie is en blijft een theorie, bedacht omdat men het geloof in een schepper niet kan accepteren. Daadwerkelijk bewijs is er niet. En als ik niet beter zou weten zou ik bij het horen en zien van sommige mensen soms ook wel de neiging krijgen te geloven dat de mens van de apen af stamt. Maar ik weet beter, omdat de bijbel dat leert.

Alleen in vers 1 schept (bara) God de hemelen en de aarde. Diezelfde aarde nu werd woest en ledig in vers 2 door het verschijnen van het water, waardoor alles werd verwoest. Woest en ledig zijn termen in de bijbel die worden gebruikt als God een oordeel brengt. Er kwam ook een oordeel van God over de toenmalige wereld. Petrus spreekt van de nederwerping der wereld die toen was. Tussen Genesis 1 vers 1 en vers 2 zouden dus best miljoenen jaren kunnen liggen.
In Genesis is geen sprake van schepping in 6 dagen, maar van zgn. herschepping, restitutie.
God maakte (asa) de bomen, planten, dieren en vervolgens formeerde (jatsar) God Adam uit de aarde. Hij deed dat uit de oude gevallen aarde (wel degelijk in 6 dagen, heren Dekker en Knevel). Dat is dus geen schepping vanuit het niets, maar herschepping, herstel.

Voor een uitgebreide studie over dit onderwerp verwijs ik naar de volgende link:
  

Het geloven in een schepper van hemel en aarde houdt onvermijdelijk in dat het schepsel zich aan deze schepper onderwerpt. En zich vervolgens ook onderwerpt aan wat de schepper heeft gesproken.
Dat is voor veel mensen een te grote opgave, want dat wil zeggen dat men moet toegeven dat er iemand is die groter en machtiger is dan hijzelf. Toch kan ik zeggen dat ik er geen moment spijt van heb gehad dat ooit te hebben gedaan. Het geeft een enorme vrijheid en ik leef in het besef dat die oude, gevallen, imperfecte wereld ooit zal verdwijnen, waarbij een nieuwe hemel en aarde zullen ontstaan waarin gerechtigheid woont. Gerechtigheid die in deze wereld ver is te zoeken 2Petr.3:13.Geen opmerkingen:

Een reactie posten