Ere zij God

1 Tim. 1:15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken.

1 Tim. 3:16 En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Vlak voor kerst kwam tijdens de koffiepauze het gesprek op kerstmis en wat we er zoal aan doen…… “Wie gaat er naar de kerk?” Niemand. Een collega, een Jehova’s getuige, zei: het is ook helemaal niet bijbels om kerstfeest te vieren, want God heeft ons die opdracht niet gegeven. Waarop ik zei: maar je mag toch wel feestvieren ook al is daar geen opdracht toe gegeven?... Geen antwoord, alleen een herhaling van wat ze al had gezegd.

Een andere collega zei dat ze er allemaal niet zo in geloofde en vond dat ze goed leefde en daarom ook wel in de hemel zou komen, als die er al zou zijn.

Ik heb haar toen in een notendop uitgelegd waarom dat geen criterium is, dat de mens niet in staat is om goed te doen en redding nodig heeft, dat God zelf in het vlees is gekomen om onze zonden weg te nemen, door in onze plaats de dood in te gaan, is opgestaan uit de dood, om daardoor eeuwig leven en een nieuwe schepping tot stand te brengen, dat wij daar deel van uit kunnen maken.

De J.G. was het hier niet mee eens, dit stond niet in de bijbel. Ik kon nog melden dat het juist de rode draad in de bijbel is en reden voor een feestje en deed er vervolgens maar het zwijgen toe.
Van een Urkse collega heb ik een heerlijk stuk zalm gekregen voor de kerst:
op Urk wordt nu ook feest gevierd.

De rest van de ochtend heb ik het onderstaande lied in mijn hoofd gezongen:

‘Ere zij God die Zijn zoon heeft gegeven
 Mijn zonden gedenkt hij niet meer
 En vrede in het hart van een ieder die Hem
 Wil aanvaarden als Heiland en Heer’.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten