Het evangelie, de hele waarheid en niets dan de waarheid

Het evangelie van Christus is…  ‘ een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft’  (Rom.1:16).   ‘Want de rechtvaardigheid Gods wordt er in geopenbaard’. (vs.17).

Het woord evangelie betekent vanuit het Grieks: blijde boodschap.
Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat is die blijde boodschap? Wat is de kracht Gods?

Onlangs hoorde ik iemand een lezing geven over het evangelie en wat dat volgens hem inhield. Hij begon enthousiast met dezelfde bovenaangehaalde woorden uit de bijbel. Aan de hand van spreadsheets vertelde hij een uur lang over de dood van Jezus aan het kruis.

Paulus verklaart het evangelie in 1 Kor.15:  Christus is gestorven voor onze zonden, dat hij is begraven en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften’.

De blijde boodschap, de kracht Gods is vervolgens dat wij met Hem zijn:
gestorven: ‘Een is voor allen gestorven, zo zijn zij alle gestorven’ (2 Kor.5:15).
‘Want die gestorven is is gerechtvaardigd van de zonde’ (Rom6:7) en
opgewekt:En Hij heeft u mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden’ (Ef.2:1).
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel.

Wat is de rechtvaardigheid Gods die er in wordt geopenbaard?:
God verklaart ons rechtvaardig indien wij met Christus zijn gestorven en opgewekt. Als rechter spreekt Hij ons vrij: geen doodstraf, de zondeschuld is al betaald. Wij krijgen dan het nieuwe, eeuwige leven. Op grond van geloof in Zijn werk! Dat is genade!
De blijde boodschap is dus inclusief de opstanding.  

Dus vroeg ik de ‘evangelist’ waarom hij niet sprak over de opstanding. Je zonden kunnen wel zijn weggenomen door Zijn dood, maar als je daarna niet met Hem bent opgestaan, wat heb je daar dan aan als je dood bent? (1 Kor.15:7).  Daar word ik niet blij van!

Hij zei: ‘die boodschap is te moeilijk, dat begrijpen de mensen niet’.

Dus dan maar een halve waarheid? Is dat niet ook een leugen?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten