De aarde

Gen. 1:1 In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde.

Gen. 1:2 En de aarde werd woest en ledig en duister vanwege het verschijnen van het water (letterlijke vertaling).

Gen. 1:3 t/m 27 God herstelde de aarde: licht, maakte scheiding tussen water en land, planten, vruchten, zon, maan en sterren, vogels, vissen en tenslotte de mens.

Gen. 1: 28 God zeide tegen de mens: weest vruchtbaar, vervult de aarde, onderwept haar en hebt heerschappij over haar.

Dus God schiep de aarde (wanneer dat was staat er niet bij vermeld). Dit is de aarde van o.a. de mammoet, de dinosauris. Deze werd verwoest om de een of andere reden (Jes.45:18) door water, ook wel genoemd de nederwerping der wereld (Ef.1:4). Daarna door God weer hersteld, opnieuw geformeerd (terug te berekenen tot ongeveer 6000 jaar geleden).
God geeft de mens vervolgens de opdracht de aarde te onderwerpen en heerschappij over haar te voeren.

Dan rijst de vraag natuurlijk: wat heeft de mens er tot nu toe van terecht gebracht?
Als je de milieuorganisaties mag geloven: niet zo bar veel!
Volgens deze organisaties, met Al Gore als de grote goeroe voorop, loopt de aarde op zijn eind. Hebben we er met zijn alleen een zooitje van gemaakt. De aarde is in een ras tempo aan het opwarmen.
Geen prettige toekomstverwachting dus.
(Vraag ik me wel af waar precies, het is op dit moment al zo’n 8 maanden bar koud weer hier en ik merk daar dus erg weinig van!! Maar dat zal wel kortzichtig van mij zijn).
Ik vind het een erg arrogante houding van meneer Gore te denken dat de mens in staat is de aarde te verwoesten, schuldig is aan de opwarming, laat staan de aarde weer zodanig kan herstellen dat alle milieuproblemen worden opgelost. In de loop der eeuwen hebben zich allerlei klimaatwijzigingen voorgedaan. Toen ik hoorde dat zijn huis een gigantisch bedrag aan energie verslindt liep bij mij het laatste restje respect voor die man weg.

Volgens de bijbel is de mens ook niet in staat heerschappij over de aarde te voeren.

In Rom.5:14 staat dat Adam een voorbeeld (type) is van degene die komen zou: Christus.
In Hem wordt de opdracht die God aan Adam gaf vervuld.
Ps.8:7:  Gij doet Hem heersen over de werken uwer handen, Gij hebt alles onder Zijn voeten gezet. Wanneer is dat gebeurd? Toen hij als Zoon en erfgenaam van God werd aangesteld bij Zijn opstanding.

Hebr.2:8 zegt dat wij nu nog niet zien dat Hem alle dingen zijn onderworpen. Maar dat is een kwestie van tijd. Bij Zijn wederkomst zullen wij het wel zien, Hij zal Zijn heerschappij over de aarde doen gelden.
Dat is wel een prettige toekomstverwachting.

Zie voor meer info : www.vlichtus.nl downloaden/nr.19 de restitutieleer.Geen opmerkingen:

Een reactie posten