Vrijgemaakt

Volgens de bijbel betekent ‘vrijgemaakt’ :
Vrij van de wet:  
Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen (Gal. 5:1).
Vrij van de zonde:
Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde (Rom 6:22).
Wij zijn dus vrijgemaakt om de levende God te dienen. Een manier om God te dienen is het verkondigen van het evangelie: 

Vorige week stond er een artikel in het ND over de vrijgemaakte kerk in Nederland. Men heeft binnen deze kerk een zgn. “commissie van tucht en tolerantie’ ingesteld. Toen ik het hoorde moest ik hard lachen, dacht dat het een grap was (ik zie dat dan voor me, hoe je voor z’n commissie verschijnt). Helaas was het geen grap.
Zij hebben een controlerende taak, bekijken of kerkleden leven volgens de regels van de kerk.
Geheel naar het oordeel van deze commissie kan men worden wederopgenomen of worden afgesneden van de kerk.

2 jaar geleden kregen wij een uitnodiging in de bus tot het bijwonen van een kerst-evangelisatiedienst van de vrijgemaakte kerk in onze straat. Uit nieuwsgierigheid gingen we er heen. We zagen nog meer mensen uit de buurt. Er werd een kerstmusical opgevoerd door een aantal kerkleden. Over de kwaliteit van zangers en zangeressen zal ik het hier niet hebben, omdat die ronduit slecht was. Maar het waren amateurs en ze bedoelden het goed.
Wat wel bedroevend was, was het feit dat de kerstboodschap ontbrak, het evangelie. Onze hoop was vervolgens gericht op de samenkomst na afloop. We werden uitgenodigd om allemaal naar buiten te gaan waar koffie, thee, chocolademelk was. Vol verwachting liepen we naar buiten.
Er stond iemand bij de uitgang sterretjes uit te delen. De laatste keer dat ik zo’n sterretje in mijn hand heb gehad zal zijn geweest toen mijn kinderen nog klein waren.
Voor de koffie moest worden betaald. Daar stonden we dus in de kou met een brandend sterretje in de hand. Ik keek eens om me heen en zag meerdere mensen een beetje vertwijfeld om zich heen kijken. Er was ook niemand van de kerk die ze aansprak, ze stonden een beetje bij elkaar zonder om te kijken naar de gasten. Dus liepen we maar weer naar huis. Wat een gemiste kans.

De vrijgemaakte kerk vrij? Beslist niet.

(december 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten