Nieuwe bijbelvertaling

Enige tijd geleden hoorde ik een preek over Deuteronomium 18.
Er werd gelezen uit de nieuwe bijbelvertaling (nbv).
Zoals altijd had ik mijn eigen bijbel bij me, de statenvertaling.

In vers 15 ging het fout.
Waar in de statenvertaling staat dat de Heer een Profeet zal doen opstaan uit het midden van Israel: naar Hem zult gij horen, Hij zal tot hen spreken alles wat ik Hem gebieden zal (enkelvoud), staat in de nbv dat er profeten zullen opstaan en naar hen (meervoud) moet u luisteren.
Toch een wezenlijk verschil.
Thuis gekomen heb ik het meteen nagezocht in de interlineaire bijbelvertaling. Het staat inderdaad (in de grondtekst) in het enkelvoud: Een Profeet. Naar Hem zult gij horen.
Dus de statenvertaling is correct vertaald.

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de desbetreffende predikant opgebeld en het hem voorgelegd. Hij had er niet direct antwoord op maar zou me terugbellen. Dat deed hij de volgende dag.
Hij ontkende niet dat er inderdaad werd gesproken over een Profeet (enkelvoud), maar hij had via deze tekst geprobeerd een link te leggen met Jesaja, waar wel wordt gesproken over profeten (meervoud). Ik heb helaas niet zo snel deze tekst kunnen onthouden en opzoeken om te kijken wat hij bedoelde.
Ik probeerde hem uit te leggen dat de tekst in Deut.18:15 slaat op de profeet die komen zou. Hand.3:22 zegt: Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere uw God zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen in alles wat Hij tot u spreken zal. Deze tekst wordt hier door Petrus aangehaald uit Deut.18:18.
Petrus legt hier in handelingen uit dat die profeet Jezus Christus is.

Toen ik hem zei dat je toch zo maar niet een tekst dusdanig mag vertalen dat de betekenis helemaal verandert zei hij dat hij het niet met me eens was. Hij sprak erg snel en kortaf en ik kreeg verder niet veel kans om met hem verder te praten. Voor ik het wist maakte hij een einde aan het gesprek, bedankte me voor de moeite en hing op.

Begrijpen doe ik het niet.
Als je gelooft in de bijbel als het Woord van God en dat Woord lief hebt, hoe kun je er dan op zo’n manier mee omgaan?
Sinds de nbv uit is heb ik al veel zaken ontdekt die niet stroken met de grondtekst en ik ben tot de conclusie gekomen dat deze vertaling ronduit erg slecht is. Dat is ook niet verbazingwekkend als je bekijkt dat het is vertaald door ongelovigen.
Maar hoe kan het dan zijn dat de gereformeerde kerken deze vertaling klakkeloos en zonder onderzoek overnemen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten